Minositett logo 1

kamara 300

 

oxford idegennyelvi könyvesbolt

miert tanuljunk nyelveket

gyori-nap

revita

EYCI

hogastjob.com

vidanet logo 2016 kicsi

speedfit

Lions 300

Címlap ÖSD Nyelvvizsga
ÖSD Nyelvvizsga PDF Nyomtatás E-mail

Általános információk az ÖSD nyelvvizsgáról

Akkreditált vizsganyelvek: német (B1,B2,C1 szint/ C)

Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte, egy államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak és a német mint idegennyelv mérését szolgálja és nemzetközi jelentőséggel bír.

Az Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) többszintű, (alap, közép, felső, gazdasági német) szigorú minőségi követelményeket követő vizsgarendszer a német, mint idegen nyelv ismeretének mérésére, továbbá igazodik a nemzetközi előírásokhoz, illetve vizsgaszintekhez (Európa Tanács, ALTE, ICC). Az ÖSD-vizsga több központú, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. Az Osztrák Intézet Budapest a bécsi ÖSD vizsgaközpont magyarországi képviseleteként, akkreditált vizsgaközpontként működik. A nemzetközi elismertségen túl fontos szempont, hogy az ÖSD Magyarországon akkreditált vizsgarendszer. A megfelelő eredmény elérése esetén a vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítvány mellé megkapják az államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is.

ÖSD vizsga felépítése és információk:

Az Osztrák Intézet Budapest a Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az ÖSD vizsga akkreditált. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Akkreditált vizsgák:

Zertifikat B1: http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=351

Zertifikat B1 mintafeladatsor a megjelenő lap jobb oldalán található:
http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=351

Zertifikat B2: http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=107

(az írásbeli vizsga minden feladatánál és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt egynyelvű és/vagy kétnyelvűszótár használata megengedett.)

Zertifikat B2 mintafeladatsor a megjelenő lap jobb oldalán található:
http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=107

Zertifikat C1: http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=108

(az írásbeli vizsga minden feladatánál és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt egynyelvű szótár használata megengedett.)

Zertifikat C1 mintafeladatsor a megjelenő lap jobb oldalán található:
http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=108Nem akkreditált vizsgák:

A1 Kompetenz in Deutsch 1 (Kid 1)

A1 Grundstufe Deutsch (A1GD1)

A2 Kompetenz in Deutsch 2 (Kid 2)

A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2GD2)

C2 Wirtschaftssprache Deutsch

http://www.osd.at/

ÖSD vizsgaszabályzat:

A vizsgaszabályzatot ide kattintva elolvashatja.

ÖSD vizsgára jelentkezés

- személyesen: Győr Szent István u. 7. Pénztár nyitvatartása: 9:00-16:00

- emailben: személyes vagy telefonos egyeztetést követően

Jelentkezési lap itt letölthető.

FONTOS INFORMÁCIÓ:

ÖSD vizsgára (Zertifikat, Mittelstufe, Oberstufe) jelentkezők csak akkor kapnak államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt, ha egy időszakban vizsgáznak le minden vizsgarészből (írásbeli, szóbeli) sikeresen. Ha nem sikerült elsőre a vizsga, akkor az egészet meg kell ismételni, ha a vizsgázónak államilag elismert bizonytványra van szüksége.


A vizsgadolgozat megtekintése:

A vizsgadolgozatokat az eredményközléstől számított 15 napon belül  – előre egyeztetett időpontban – tekinthetők meg a budapesti Osztrák Intézet irodájában, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése nem jár költséggel. Személyes megtekintésen túl tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot. A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, melyre maximum 45 perc áll rendelkezésre.

Fellebbezés

A felülvizsgálati kérelem leadható a következő elérhetőségeken: E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Postázási cím: Osztrák Intézet 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 31.

A vizsga eredményéről szóló döntés közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésével kapcsolatban, továbbá jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A budapesti vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hozza meg a részletes szakmai indoklást tartalmazó döntését és erről a vizsgázót értesíti.

(3a) A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen a Hivatlhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtott panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A panaszt a Hivatal bírálja el. (3b) A (3) és (3a) bekezdésben szabályozott jogorvoslati eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a fellebbezésen a panaszt kell érteni. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetén a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt köteles a döntés jogerőre elmelkedésétől számított tizenöt napon belül a vizsgázó rendelkezésésre bocsátani.

ÖSD eredmények (vizsgát követő 15 napon belül):

A vizsgán elért pontokat az Osztrák Intézet honlapján lehet megnézni az alábbi oldalon. Hogy a vizsga sikeres volt-e, az ott található táblázat segítségével állapíthatja meg.

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/budapesti-nemet-nyelvtanfolyamok/nemet-nyelvvizsgak-oesd/vizsgaeredmenyek/

ÖSD esélyegyenlőség:

AZ ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de esetükben lehetőség nyílik a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Jelentkezéskor a jelentkezéssel egyidőben közölni kell, ha a vizsgázó valamilyen fogyatékkal él, és a fogyatékot igazoló egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni. (Súlyos testi fogyatékkal élők esetében nem szükséges orvosi igazolást benyújtani.)

Az Osztrák Intézet az alábbi segítséget tudja biztosítani előzetes egyeztetést követően:

Hallássérült vizsgázók esetén: a hallás utáni szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák
Dyslexiás vizsgázók esetén: hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.
Mozgássérült vizsgázók esetében: az Osztrák Intézet – korlátozott számban - számítógépet tud biztosítani.
Egyéb fogyatékkal élő vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről.

Vizsgaközpont
Osztrák Intézet Budapest
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 31

Vizsgahely:

A győri Hatos és Társa Nyelviskola Kft.

Az iskolában letehető nyelvvizsgára a Hatos és Társa Nyelviskola tanárai egyéni és csoportos foglalkozások keretében is vállalnak felkészítést.


A nyelvvizsgával kapcsolatban további tájékoztatást a következő linken kaphat: http://www.oesterreichinstitut.hu/

 

Kirendeltségek

Nyelvtanfolyam Mosonmagyaróvár

fb movar

Nyelvtanfolyam Csorna

fb movar

 

Információk

Facebook icon.svg
Hatos és Társa Nyelviskola - Győr; 9021 Győr, Szent István u. 7.; Telefon/Fax: 96 / 529-483; Német: 30 / 986-2800; Angol: 30 / 254-8521