Minositett logo 1

kamara 300

 

oxford idegennyelvi könyvesbolt

miert tanuljunk nyelveket

gyori-nap

revita

EYCI

hogastjob.com

vidanet logo 2016 kicsi

speedfit

Lions 300

Címlap
ÖSD Nyelvvizsga PDF Nyomtatás E-mail

Általános információk az ÖSD nyelvvizsgáról

Akkreditált vizsganyelvek: német (B1,B2,C1 szint/ C)

Az Osztrák Nyelvi Diploma, (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte, egy államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött németnyelv-vizsga. A vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak és a német mint idegennyelv mérését szolgálja és nemzetközi jelentőséggel bír.

Az Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) többszintű, (alap, közép, felső, gazdasági német) szigorú minőségi követelményeket követő vizsgarendszer a német, mint idegen nyelv ismeretének mérésére, továbbá igazodik a nemzetközi előírásokhoz, illetve vizsgaszintekhez (Európa Tanács, ALTE, ICC). Az ÖSD-vizsga több központú, nagy hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik. Az Osztrák Intézet Budapest a bécsi ÖSD vizsgaközpont magyarországi képviseleteként, akkreditált vizsgaközpontként működik. A nemzetközi elismertségen túl fontos szempont, hogy az ÖSD Magyarországon akkreditált vizsgarendszer. A megfelelő eredmény elérése esetén a vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítvány mellé megkapják az államilag elismert C típusú magyar bizonyítványt is.

ÖSD vizsga felépítése és információk:

Az Osztrák Intézet Budapest a Nyelvvizsgát Akkreditaló Testület határozata értelmében az ÖSD vizsga akkreditált. Ennek értelmében a sikeres vizsgázók osztrák, nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak.

Akkreditált vizsgák:

Zertifikat B1: https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-b1-zb1/

 

Zertifikat B2: https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-b2-zb2/

(az írásbeli vizsga minden feladatánál és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt egynyelvű és/vagy kétnyelvűszótár használata megengedett.)

Zertifikat C1: https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-c1-zc1/

 

(az írásbeli vizsga minden feladatánál és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt egynyelvű szótár használata megengedett.)

 


Nem akkreditált vizsgák:

A1 Kompetenz in Deutsch 1 (Kid 1)

A1 Grundstufe Deutsch (A1GD1)

A2 Kompetenz in Deutsch 2 (Kid 2)

A2 Grundstufe Deutsch 2 (A2GD2)

C2 Wirtschaftssprache Deutsch

http://www.osd.at/

ÖSD vizsgaszabályzat:

A vizsgaszabályzatot ide kattintva elolvashatja.

ÖSD vizsgára jelentkezés

- személyesen: Győr Szent István u. 7. Pénztár nyitvatartása: 9:00-16:00

- emailben: személyes vagy telefonos egyeztetést követően

Jelentkezési lap ide kattintva letölthető.

FONTOS INFORMÁCIÓ:

ÖSD vizsgára (Zertifikat, Mittelstufe, Oberstufe) jelentkezők csak akkor kapnak államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt, ha egy időszakban vizsgáznak le minden vizsgarészből (írásbeli, szóbeli) sikeresen. Ha nem sikerült elsőre a vizsga, akkor az egészet meg kell ismételni, ha a vizsgázónak államilag elismert bizonytványra van szüksége.


A vizsgadolgozat megtekintése:

A vizsgadolgozatokat az eredményközléstől számított 4 hétig  – előre egyeztetett időpontban – tekinthetők meg a budapesti Osztrák Intézet irodájában, felügyelet mellett. A dolgozatok megtekintése nem jár költséggel. Személyes megtekintésen túl tanár és/vagy szülő is megnézheti a dolgozatot. A vizsgázó a saját maga által írt szövegekből kézzel jegyzeteket készíthet, melyre maximum 45 perc áll rendelkezésre.

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz. Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz is benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A másodfokú fellebbezés a 2004. évi CXL. Törvény értelmében illetékköteles. Az illeték összege 5000,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.


ÖSD eredmények (vizsgát követő 20-25 napon belül):

A vizsgán elért pontokat az Osztrák Intézet honlapján lehet megnézni az alábbi oldalon. Hogy a vizsga sikeres volt-e, az ott található táblázat segítségével állapíthatja meg.

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/budapesti-nemet-nyelvtanfolyamok/nemet-nyelvvizsgak-oesd/vizsgaeredmenyek/

ÖSD esélyegyenlőség:

AZ ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezési határidőig a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni. Igyekszünk személyre szabott támogatást nyújtani.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák, hogy a szöveget szájról is tudják olvasni.

Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük. Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.

 

Mozgássérült vizsgázók esetében: az Hatos és Társa Nyelviskola, számítógépet nem tud biztosítani, az a vizsgázónak kell hozni.

 

További kérdéseivel forduljon az Osztrák Intézethez


Vizsgaközpont
Osztrák Intézet Budapest
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 31

Vizsgahely:

A győri Hatos és Társa Nyelviskola Kft.

Az iskolában letehető nyelvvizsgára a Hatos és Társa Nyelviskola tanárai egyéni és csoportos foglalkozások keretében is vállalnak felkészítést.


A nyelvvizsgával kapcsolatban további tájékoztatást a következő linken kaphat: http://www.oesterreichinstitut.hu/

 

Kirendeltségek

Nyelvtanfolyam Mosonmagyaróvár

fb movar

Nyelvtanfolyam Csorna

fb movar

 

Információk

Facebook icon.svg
Hatos és Társa Nyelviskola - Győr; 9021 Győr, Szent István u. 7.; Telefon/Fax: 96 / 529-483; Német: 30 / 986-2800; Angol: 30 / 254-8521